Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

Одељење за одрасле

Позајмно одељење за рад са одраслим корисницима највеће је одељење Библиотеке. Приступ овом фонду је слободан и богати књижни фонд чини, највећим делом, домаћа и страна књижевност, али значајно место има и стручна књига која се може позајмљивати. Фонд је размештен по УДК систему и омогућује лако сналажење корисника. Читаоцима је на располагању актуелна литература, било да су то књиге са књижевним наградама, или се налазе на домаћим и светским бестселер листама. Корисници овог одељења су људи различитих генерација, почев од средњошколаца па до пензионера, тако да је фонд попуњен публикацијама разноврсних жанрова. Набавна политика овог одељења усмерена је углавном на публикације високог књижевног квалитета, редовно се прате интересовања и потребе корисника како би се њихов укус и потреба за књигом испоштовали. Да би корисници били адекватно обавештени о новим насловима у Библиотеци, нове публикације се известан временски период улажу у посебно издвојене изложбене полице. На овом Одељењу пажња се поклања и оним корисницима који имају изграђени читалачки укус и исказано интересовање према одређеној врсти литературе. Формирана је и корисничка база која садржи све релевантне податке о члановима, евидентира структуру и број прочитаних, односно на читање датих књига. У склопу овог Одељења је и изложбени простор који се користи за организовање изложби поводом значајних књижевних јубилеја и годишњица рођења књижевника

Одељење за стручну литературу и референсну збирку

На Одељењу стручне књиге корисници могу позајмити публикације из области: филозофије, психологије, религије, друштвених наука, математике односно природних наука до медицине, технике, уметности, спорта, лингвистике, географије и историје. Ово одељење налази се у склопу Одељења за одрасле и има има своју читаоницу. Књиге су распоређене по УДК систему. Приступ фонду је слободан, тако да је читаоцима омогућено прегледније претраживање. Услуге Стручне књиге најчешће користе ученици и студенти за израду семинарских радова, реферата, матурских радова, али и одрасли корисници за стручно усавршавање, истраживачки и научни рад. Остали корисници углавном читају књиге из области популарне психологије, алтернативне медицине и биографије познатих личности. Читаоци на Одељењу за стручну литературу могу да искористе и услугу међубиблиотечеке позајмице, публикацију коју Библиотека не поседује, могуће је позајмити из фондова других библиотека. Фонд референсне збирке чине библиографије, речници, енциклопедије, годишњаци, каталози, приручници, лексикони, читаоцима је на располагању и литература из готово свих области људског стваралаштва и знања. У његовом саставу је и читаоница коју чланови Библиотеке користе за студијски рад, за преглед публикација које се не износе из Библиотеке и читање штампе. Књиге референсне збирке користе се само у просторијама Библиотеке.

Одељење обраде и набавке књига

Библиотека у свом саставу има одељење за обраду и набавку књига које током целе године врши организовану набавку на нивоу целе Установе. Након набавке, свака књига мора да прође обраду, односно да буде инвентарисана и унета у електронску базу података. Набавка нових књига остварује се на различите начине. Основни видови набавке су куповина, поклон и размена. Куповина се обавља током целе године, тако да рад у овом одељењу подразумева континуирано информисање о новим издањима.

Дечје одељење

Ово одељење својим радом обухвата децу  предшколског узраста и ученике основних школа. Нове просторије Дечјег одељења, отворене су 1996. године, у оквиру прославе 150 година од оснивања Неготинског читалишта. Дечије одељење недавно је савремено опремљено, тако да је потпуно прилагођено потребама најмлађих читалаца. Структура књижног фонда одговара корисницима, њиховим потребама и интересовањима и чине га сликовнице, школска лектира, белетристика за децу и стручна литература. Приступ књигама је слободан. Енциклопедије, речници и часописи, „Политикин забавник“ и „Национална географија“, користе се искључиво у читаоници. Нове књиге су посебно истакнуте како би корисници били информисани о актуелним насловима. Право на бесплатан упис имају деца предшколског узраста и ученици првог разреда основних школа. Корисницима Дечјег одељења омогућен је и бесплатан приступ интернету. У оквиру дечијег одељења налази се Читалиштанце које је отворено 14. децембра 2007. године и представља едукативно-креативни кутак који је намењен деци од најранијег узраста  па до краја основне школе. Замишљен је као простор у коме су сва деца добродошла, да читају, уче, играју се, пишу, цртају или се једноставно друже. Кутак за тинејџере отворен је октобра 2012. године и пружа подршку и подстицај тинејџерима при преласку и избору између литературе за децу и литературе за одрасле, између два одељења (позајмног и дечјег), између детињства и зрелости. Опремљен адекватном литературом, стриповима, ЦД и ДВД издањима, као и компјутерима са бесплатним интернетом. У овом простору млади креирају и реализују програме који испуњавају њихове потребе (музички програми, такмичења, састанци Ученичког парламента, предавања, јавни час..). Фонд стране књиге отворен је  2013. године и чине га књиге на енглеском, немачком и бугарском језику. Почетни фонд првобитно је формиран од књига које су се већ налазиле у поседу Библиотеке, као и од поклона и донација грађана.

Завичајно одељење

Завичајно одељење, као посебна целина, формирано је 2002. године, мада је завичајна грађа прикупљана и чувана много раније. Обухвата листове и часописе везане за Неготин и околину, по тематском, ауторском или издавачком критеријуму; као и некњижну грађу (збирке плаката, фотографије, разгледнице, каталози изложби, музикалије, позивнице, прес клипинг итд).Посебно место у Завичајном одељењу припада знаменитим Неготинцима: Стевану Стојановићу Мокрањцу, Ђорђу Станојевићу, Хајдук Вељку Петровићу... Овај фонд, због широког спектра области које обухвата, представља драгоцен извор информација о Неготину и Крајини. У Завичајном одељењу су и две библиотеке целине. Библиотека целина Крунослава Спасића и библиотека целина Милана Видановића.