Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

Огранак Прахово - изложба књига

У огранку Библиотеке у Прахову постављена је изложба нових књига. Књиге су из откупа Министарства културе. Фонд огранка Прахово приновљен је значајним бројем књига за децу, сликовницама, романима, приручницима... Све књиге су доступне члановима на коришћење.