Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

КЊИГА НЕДЕЉЕ ИП "CLIO"

 

Књига за другу недељу промотивне акције, од 5. 3. до 11 3. 2018. године је:
БЕКСТВА ЛИДЕ БАРОВЕ - живот чешке глумице, како га је по њеном казивању записао Јозеф Шкворецки.