Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

ЗАВРШЕНА РЕСТАУРАЦИЈА СТАРИХ КЊИГА

Две старе књиге, "Совршени виноделац" (Будим, 1816), архимандрита Прокопија Болића и "Совјети здравог разума" (Крагујевац, 1833), Доситеја Обрадовића, поново су у нашем фонду. Њихова конзервација и рестаурација је урађена у оквиру Пројекта „Конзерваторске-рестаураторске интервенције из фондова старе и ретке књиге Музеја Крајине и Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Неготину“. Пројекат је финансирало Министарство културе и информисања у износу од 635.210 динара и обухватио је конзервацију и рестаурацију укупно 25 старих књига (23 из фондова Музеја и 2 из Библиотеке). Све ове књиге спадају у категорију старих књига (књиге које су штампане закључно са 1867. годином) као покретна културна добра.