Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 2018

Током октобра учествовали смо на два стручна семинара за усавршавање запослених, које је организовала матична установа, НБ Бор.
Први семинар, на тему "Дигитални репозиторијуми у библиотечко-информационој делатности", одржан је 15. октобра, а други, на тему "Видљивост библиотека и библиотекара у јавности: писменост, промоције, портфолио", одржан је 29. октобра 2018. године.