Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

ПРЕЗЕНТАЦИЈА "ФИНАНСИЈСКА ПИСМЕНОСТ"

У сарадњи са Народном банком Србије, у оквиру пројекта "Финансијска писменост", организовали смо нову презентацију, намењену ученицима завршних разреда средњих школа:
- Финансијска едукација - улога Народне банке Србије
- Како обезбедити средства за школовање.
Предавачи су били Миодраг Илић, виши стручни сарадник и Љиљана Видојковић, самостални стручни сарадник, из сектора за едукацију становништа, Народне банке Србије