Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

ОБУКЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, У 2019.

У оквиру пројекта УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ SRPS ISO 9001: 2015 У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“, који је подржало и суфинансирало Министарство културе и информисања РС, одржана је обука за све запослене, као и обука за интерне проверачаве система ИСО 9001:2015. Обуке је одржао др Бранислав Сладић, из консултантске куће ПРИЗ.
Обука за све запослене, као и први део обуке за интерне провераваче, одржана је 6. 11. 2019. године. Други део обуке за интерне провераче одржан је 11. 12. 2019. године.
Семинар "Иновације у библиотекарству - какву библиотеку желимо" одржала је колегиница Беба Станковић, из Народне библиотеке Србије, 8. 11. 2019. године. Семинару су присуствовали и библиотекари из школских библиотека и библиотеке Музеја Крајине.