Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

СВЕТСКИ ДАН ЧИТАЊА НАГЛАС

Поему "Зунзарина палата" Бране Цветковића, читао је Милорад Грбовић.

https://www.youtube.com/watch?v=uBSze2WhIZA&t=6s