Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

БИБЛИОПИС

"Библиопис" часопис за књижевност, уметност, културу и библиотекарство, који издаје наша Библиотека, а чији уредник је Власта Младеновић, представљен је у Шпанији.

https://salamancartvaldia.es/.../portico-para-tigre.../