Народна Библиотека
"Доситеј Новаковић"

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  ПОДРЖАЛО ПРОЈЕКAТ "НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ" НЕГОТИН У ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
 
Министарство културе и информисања Републике Србије у оквиру финансирања и суфинансирања пројеката из области дигитализације културног наслеђа, а по расписаном јавном конкурсу, подржало је пројекат Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ из Неготина, у износу од 600.000 динара. Планирана је набавка А3 скенера, одговарајуће рачунарске конфигурације, лап-топа, уређаја за складиштење података, сервера и уређаја за напајање (УПС-а). Набавком, инсталацијом и повезивањем опреме, биће створена неопходна техничка инфраструктура за почетак дигитализације библиотечке грађе.